Kdo jsme Blog Kontakt
Winhead
adventure team
více
Váš tým už nikdy nebude jako dřív
3 dny | 2 noci | 1 tým
8-16 osob
Otestujeme Vaše silné stránky, odkryjete svůj potenciál, projdete „peklem“, všechno spojíme dohromady a společně nastavíme jak dál.
|  silný zážitek, který zanechá stopy  |  kurzem přežití ke kvalitnímu týmu  |
|  budete vědět, čeho jste schopní  |  kombinujeme netradiční zážitek s osobním rozvojem  |
|  odkrýváme vaše limity - 3 dny, které změní vaše vnímání  |
Náš cíl
Identifikovat a upevnit silné stránky jednotlivce.
Zefektivnit fungování týmu.
Zlepšení psychické i fyzické odolnosti.
Maximalizace výsledku s minimálními zdroji.
Uvědomění rolí v týmu.
Hard skills
|  orientace v terénu  |  pohyb v přírodě  |  využití zdrojů přírody - strava, voda  |
|  zdravověda - poskytnutí první pomoci  |  práce s energií  |
Soft skills
|  komunikace  |  spolupráce v týmu  |  důvěra  |  efektivita  |  odkrývání osobních limitů  |
|  digitální hygiena  |  uvědomění silných stránek  |  zvládání stresové zátěže  |
Proces
Vše za podpory nejlepších profesionálů z oblasti psychodiagnostiky, instruktorů ze speciálních jednotek a průvodců osobním rozvojem.
1. Diagnostika
Test potenciálu a silných stránek osobnosti.
2. Survival
Individualizovaný program, role podle výsledků testů.
3. Výstup
Nastavení procesu změny a efektivního využívání silných stránek jednotlivců a celého týmu.
Váš tým už nikdy nebude jako dřív
2 dny | 1 noc nebo 3 dny | 2 noci
pod stanem nebo v penzionu
20-60 osob
Individualizované programy podle vašich potřeb a cílů.
Náš cíl
Upevnění sounáležitosti zaměstnanců s firemními hodnotami a vizí.
Zlepšení komunikace.
Nastartování energie.
Uvědomění vzájemné potřeby.
Stmelení týmových vazeb.
Proces
Vše za podpory nejlepších profesionálů z oblasti psychodiagnostiky, instruktorů ze speciálních jednotek a průvodců osobním rozvojem.
1. Diagnostika
Test sociálního klimatu ve firmě.
2. Teambuilding
Program dle identifikované potřeby a očekávaného cíle.
3. Feedback
Analýza průběhu akce a chování jednotlivců.
4. Doporučení
Nastavení oblastí rozvoje pro růst a využití firemního potenciálu.
Chcete rozšířit své zkušenosti ?
Kontaktuje nás
Tomáš Winkler
CEO, konzultant
tomas.winkler@winhead.cz
+420 724 033 668