Kdo jsme Blog Kontakt
Je nutné řešit Employer Branding jenom kvůli zaměstnancům, fluktuaci a potřebě získat zájem dalších uchazečů?
18.3.2019
Současná situace na trhu práce přiměla zaměstnavatele soustředit své síly na budování značky zaměstnavatele, a tak se snižují aktivity směřující k budování značky lídra ve svém oboru. A je dobré tyto dva směry a soustředění sil oddělovat? Nebo jde o jasnou provázanost?
Všechno se vším souvisí. Hned na začátku si odpovíme. Nemusíme mít dilema a rozhodovat se, zda investovat do podpory produktu skrze značku nebo firemního prostředí. Aktivity se prolínají, resp. mají dopad do obou oblastí.
Je dokázané a v mnoha studiích potvrzené, že spokojení a šťastní zaměstnanci, jsou výkonnější a loajálnější. A loajální zaměstnanec bude rád a velmi efektivně propagovat jak produkt, tak i prostředí, ve kterém pracuje. Dopad na obě skupiny, zákazníky a potenciální uchazeče, je tedy zřejmý.
Na co se tedy soustředit? Dílčích kroků je mnoho. Nyní se zaměříme na firemní hodnoty a vize. Nestačí je mít. Je mnohem důležitější je komunikovat a žít. A tím ovlivnit zaměstnance i zákazníky.
Sdílení vize, filozofie a firemních hodnot je důležitou součástí komunikace mezi vedením firmy a ostatními zaměstnanci, a to na každodenní bázi. Je důležité dávat lidem smysl v jejich počínání a hledat průsečíky mezi firemními a osobními hodnotami jednotlivce. Na příkladu, který jsem nedávno zažil u klienta uvedu, jaký to má vliv na zákazníka a tím i výkon, chcete-li, hospodářský výsledek.
Majitelka restaurace při našem rozhovoru zmínila, že přeci není možné, aby její přítomnost měla tak zásadní vliv na tržby. Je nutné zmínit, že se jedná o veganskou a raw restauraci, kde aktivity firmy směřují i k edukaci ve stravování a zdravé životosprávě. Velkou roli zde tedy hraje i filozofie a vyznávané hodnoty. Cílová skupina zákazníků je specifická a nežádá pouze „jídlo“. „Předminulý týden jsem musela zastoupit servírku a tržby nám stouply o 40 %. Minulý týden jsem tady nebyla a jsme tak, kde jsme byli. To musí být náhoda."
A já říkám, že její přítomnost má velký vliv na tržby. Ona v sobě nese vizi a hodnoty. A pokud lidé ze servisu „na place“ si přišli pouze pro hodinovou sazbu za obsluhu zákazníka, nebude nikdy výsledek totožný.
Samozřejmě, že je nemožné, aby majitelé firem, akcionáři a top management trávili čas tzv. „na place“. Je ovšem možné, aby v jejich každodenní komunikaci a činnostech byly obsaženy hodnoty a vize. Napříč všemi úrovněmi vedení.
Prací manažera je hledat průsečík mezi osobními hodnotami jednotlivých zaměstnanců a hodnotami firemními. Pokud jsou v souladu, je zaručena vysoká míra úspěšnosti při budování značky. Potom se můžeme soustředit na další kroky, vedení a osobní rozvoj zaměstnanců, benefity a jiné prostředky motivace, vzdělávání zaměstnanců, inovace, marketing aj.
Tomáš Winkler
CEO, konzultant
tomas.winkler@winhead.cz
+420 724 033 668
zpět
Výzva jménem Winhead Challenger
Už dlouho mluvíme o naší nejnovější a v oblasti HR a employer branding revoluční platformě Winhead Challenger. Ale co to vlastně je? Winhead Challenger je nový unikátní systém/služba/aplikace propojující zaměstnance napříč odbory i hierarchií společnosti…
přečíst
Žádný nástroj ani metoda nefunguje, pokud manager není angažovaný
Stává se někdy, že začneme využívat nový nástroj, který má vynikající reference a ostatní firmy s ním dosahují lepších výsledků, a ono nám to nefunguje. Je to velmi jednoduché. Neexistuje nástroj či systém, který funguje sám, bez vašeho přičinění.
přečíst
Ve Winheadu bojujeme o přežití!
Pro rok 2019 jsme pro vás ve Winheadu připravili několik novinek. Stále zůstáváme lidmi, kteří se specializují na rozvoj firem a jednotlivců, jen jsme zužitkovali nabrané zkušenosti a promítli je do nových programů. Vyšperkovali jsme a dovedli k dokonalosti to, v čem jsme dobří. A co, že to máme nového?
přečíst