Kdo jsme Blog Kontakt
Winhead
education
více
Váš tým už nikdy nebude jako dřív
Náš cíl
Využití potenciálu firmy a zaměstnanců s maximální efektivitou pro zajištění dynamiky růstu a vnitřní stability. K naplnění zmíněného cíle nejdříve zkoumáme sociální klima a profesní potenciál prostřednictvím screeningového šetření a psychodiagnostických testů.
|  přednášky  |  semináře  |  kurzy  |  workshopy  |
U vás ve firmě i mimo ni.
Zapojíme se do vaší praxe a vše budeme dělat s vámi.
|  prezentační dovednosti  |  obchodní dovednosti  |  umění vyjednávat  |  umění telefonovat  |  neverbální komunikace  |
|  komunikační dovednosti  |  leadership  |  delegování  |  vedení týmů  |  vedení porad  |  práce se zpětnou vazbou  |
|  strategické myšlení  |  obchodní korespondence  |  psychologie prodeje  |
Chcete se dozvědět více ?
Kontaktuje nás
Tomáš Winkler
CEO, konzultant
tomas.winkler@winhead.cz
+420 724 033 668